Záverečné správy

Školský rok Dokument
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY2019/2020 SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY2019/2020