Rada školy

Členovia rady školy na funkčné obdobie 2016- 2020:

 

PaedDr. Ivanišinová Martina  - ped. zam. - predseda RŠ

Mgr. Kožuchová Lenka - ped. zam.

Ing. Pipová Katarína - neped. zam.

Maruničová Eva  - rodič

Kuciková Mária - rodič

Stričková Martina  - rodič

Vargová Lenka - rodič

Gleza Imrich - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č. /2018 od 1.1.2019/

Mgr. Hohoš Michal - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.  /2018 od 1.1.2019/

Ing. Konečný Jaroslav - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.  /2018 od 1.1.2019/ 

Mgr. Varga Jozef  - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.   /2018 od 1.1.2019/ 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 16.6.2016.