Novinky

Úspech vo futbale

obr

Naši chlapci získali 1.miesto vo futbalovom turnaji na 60.ročníku poddargovských hier. Okrem toho Martin Kudráč obsadil 2.miesto v behu na 1000m a štafeta chlapcov skončila na 3.mieste.

Ďalšie výsledky:

Ľahká atletika dievčat

1. miesto -  ZŠ Komenského Trebišov

2. miesto - ZŠ MRŠ Trebišov

3. miesto - ZŠ Obchodná Sečovce

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Vec: Vyhlásenie výberového konania - Základná škola, Komenského 707/4, Sečovce


Mesto Sečovce vyhlasuje dňom 29.04. 2024 podľa§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 596/2003 Z. z.) a podľa § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 552/2003Z. z.)

 

Testovanie žiakov 9.ročníka

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2024 sa na našej škole uskutoční:

 20. marca 2024 (streda)  

z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 

Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2024 (streda). 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Komenského 707/4, 078 01 Sečovce udeľuje dňa 22. decembra 2023 riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať 8. januára 2024.

Mikuláš 2023

Mikuláš so svojími pomocníkmi priniesol pre deti nielen balíčky, ale aj krásny zážitok. A nebol jediný.

Vidieť dravcov zblízka je naozaj zážitok. S láskou, zanietene, odborne a zážitkovo nám p. Ľubomír Engler predstavil svoju vášeň, ktorou je sokoliarstvo.

V areáli našej školy nás zoznámil so Zeusom, Drobcom, .... a ďalšími dravcami, ktorých chová.

Bola to pre nás neopakovateľná udalosť.

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční 4. 9. 2023 o 9.00 hod.na ihrisku.

Ďalšie informácie:
-vyučovanie dňa 4. 9.2023 bude do 9, 30 hod.,
-obedy v ŠJ sa budú vydávať od 5. 9. 2023 na základe záväznej prihlášky,
-vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD bude od 5. 9.2023.


Želáme Vám všetkým úspešný štart do nového školského roku!

Oznam

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek vám oznamujeme, že potvrdenia a iné administratívne činnosti poskytujeme každý pracovný deň od 8:00 do 13:30