News

5.3.2021 Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy, Komenského 4 v Sečovciach oznamuje, že so súhlasom zriaďovateľa od 08.03.2021 žiaci 1. a 2.stupňa sa vzdelávajú DIŠTANČNE.

JARNÉ PRÁZDNINY

Vážení rodičia v dňoch od 22.-26.2.2021 sú  „JARNÉ PRÁZDNINY“. V tomto týždni nebude prebiehať dištančné vyučovanie na I. a II. stupni.  O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Riaditeľstvo Základnej školy Komenského 707/4 Sečovce oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že na  základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 11. januára 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

Od 11.1.2021 vo všetkých ročníkoch bude vyučovanie realizované dištančným spôsobom. Formy a podmienky dištančného vzdelávania budú oznámené triednymi učiteľmi a na www.bezkriedy.sk.