Novinky

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční 4. 9. 2023 o 9.00 hod.na ihrisku.

Ďalšie informácie:
-vyučovanie dňa 4. 9.2023 bude do 9, 30 hod.,
-obedy v ŠJ sa budú vydávať od 5. 9. 2023 na základe záväznej prihlášky,
-vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD bude od 5. 9.2023.


Želáme Vám všetkým úspešný štart do nového školského roku!

Oznam

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek vám oznamujeme, že potvrdenia a iné administratívne činnosti poskytujeme každý pracovný deň od 8:00 do 13:30

MDD

1.júna sme oslávili sviatok všetkých detí. Ich deň začal prehliadkou práce DHZ Sečovce, kde  okrem odborného výkladu si viacerí žiaci vyskúšali aj ich prácu.

Program pokračoval ako minulý rok rôznymi  športovými disciplínami. Po celom školskom dvore boli stanovištia, kde si deti mohli overiť  svoju šikovnosť. Tú mohli využiť  pri hádzaní loptičky na cieľ z plechoviek, skákaní vo vreci, skákaní na švihadle alebo slalom s futbalovou loptou. Silu si vyskúšali pri ťahaní lanom a postreh pri skrývaní loptičky pod pohármi.  Nechýbalo ani maľovanie na tvár.

Poddargovské hry žiakov 2023

V dňoch 25.5.2023 - 26.5.2023 sa po " 3 covidových rokoch" konal 59. ročník Poddargovských hier. Tradične sa tieto hry uskutočnili dva dni, prvý deň boli súťaže v atletike  v areáli ZŠ Komenského a druhý deň v hádzanej dievčat a futbale chlapcov  na ihriskách ZŠ Obchodná a ZŠ Komenského. 

ZEMPLÍNSKY TÝŽDEŇ 2023

Tretí májový týždeň sa na našej škole niesol v znamení ľudovej tradície. Každá triedna pani učiteľka na prvom stupni si počas ,,Zemplínskeho týždňa“ pripravila rôzne aktivity pre svojich žiakov.

Deti sa naučili nové slová v našom nárečí, pesničky a tance. Žiaci si pozreli prezentácie s ľudovou tematikou. Celú akciu sme ukončili piatok prechádzkou po meste. Zastavili sme sa v obchodoch, v lekárni aj na MsÚ.

Deň zeme 2023

obr

 

V piatok 21. apríla 2023 sa štvrtá a piata vyučovacia hodina niesla tak trochu v netradičnom duchu.Pripomenuli sme si Deň Zeme, ktorý oslavujeme 22. apríla. Pani učiteľka Kožuchová a pani učiteľka Hrušková pripravili pri tejto príležitosti pre žiakov zaujímavé aktivity.

DEŇ NARCISOV

den narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine.

AMARI ROMAŇI ČHIB - NAŠA RÓMČINA

Dňa 5.4.2023 sa v priestoroch Kulturparku v Košiciach uskutočnila celoslovenská súťaž AMARI ROMAŇI ČHIB - NAŠA RÓMČINA , schválená MŠVVaŠ  SR, v prednese poézie a prózy v rómskom jazyku.

Organizovalo ju Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja, n.o. Aj žiačky našej školy, ktoré navštevujú SZUŠ na Požiarníckej 1 v Košiciach, elokované pracovisko na Novej ulici, obsadili vynikajúce umiestnenia.

Svetový deň obezity 2023

Svetový deň obezity

Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlásil celoslovenskú súťaž pre triedy ZŠ pri príležitosti Svetového dňa obezity.

Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojila 3.A trieda našej školy, ktorá sa stala víťazom nielen regionálneho, ale aj krajského kola a postupuje na celoslovenské kolo.

Karneval a diskotéka 2023

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole.

Tento rok pripadol na 17.februára. Deti sa naň tešili a úporne rozmýšľali, aké masky si tento rok zvolia. Miestami sme mali pocit, že sme sa ocitli v rozprávkovom svete, kde prišiel Spiderman, Thor, princezné či policajt.

To sa však len chodba premenila na jednu úžasnú karnevalovú party. Nielen tanec, smiech, ale aj kopec súťaží vyčarilo na tvárach detí úsmev.

Testovanie žiakov 9. ročníka

Dňa 22.03.2023 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl.

Žiaci budú testovaní z predmetov:  Matematika a Slovenský jazyk a literatúra.

 Žiaci prídu do školy podľa pokynov triedneho učiteľa. Všetky informácie o testovaní sú dostupné na stránke www.nucem.sk v časti merania  - Testovanie 9 - DOKUMENTY TESTOVANIE 9 2023.