OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Riaditeľstvo Základnej školy Komenského 707/4,Sečovce oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že na  základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu pokračujeme od 18. januára 2021 vo všetkých ročníkoch v dištančnom vzdelávaní.