OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Riaditeľstvo Základnej školy Komenského 707/4 Sečovce oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že na  základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 11. januára 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

Od 11.1.2021 vo všetkých ročníkoch bude vyučovanie realizované dištančným spôsobom. Formy a podmienky dištančného vzdelávania budú oznámené triednymi učiteľmi a na www.bezkriedy.sk.

obrázok